Lihat Jumlah Guru

Jumlah guru dalam wilayah kerja

No
Tanggal
Nama Madrasah
Email
Jumlah
Guru PNS
Non PNS
1
2
3
4
2022-02-28
MTs Ushriyah
nikidos70@gmail.com
60
59
1
5
2022-02-28
MTsku
nikidos70@gmail.com
28
2
26
6
2022-03-01
MTsku
sodikin12041970@gmail.com
33
4
30
7
2022-03-01
MTs Al-Hikmah
mtsalhikmah95@gmail.com
9
1
8
8
2022-03-01
MTs Ushriyah
mts.usriyah@yahoo.co.id
18
5
13
9
2022-03-01
MTs Yinuba
gayatbasuki@gmail.com
10
0
10
10
2022-03-01
MTs Muhammadiyah 4
mts.muh4@yahoo.co.id
15
2
13
11
2022-03-01
MTs Muhammadiyah 1
mutulinggajaya@gmail.com
28
10
18
12
2022-03-01
MTs Muhammadiyah 6
dedipriyantoro@gmail.com
16
6
10
13
2022-03-01
MATIQ Daarussalaam
madaarussalaam.slinga@gmail.com
12
1
11
14
2022-03-01
MA El-Qosimi
redaksilintas12@gmail.com
10
0
10
15
2022-03-01
MTs Maarif NU 06
mts.maarif6@yahoo.co.id
20
0
20
16
2022-03-01
MTs Maarif NU 02
mts.maarif2@yahoo.co.id
17
4
13
17
2022-03-02
MTs Maarif NU 06
lintredaksilintas12@gmail.com
16
0
16
18
2022-03-02
MA El-Qosimi
maelqosimi@gmail.com
17
0
17
19
2022-03-02
MATIQ Istiqomah Sambas
matiqistiqomahsambas@yahoo.co.id
20
0
20
20
2022-03-02
MTs Muhammadiyah 10
mtsm10pbg@gmail.com
17
2
15
21
2022-03-02
MTs Negeri 1 Purbalingga
mtsn1purbalingga@gmail.com
46
38
8